ประกาศ บริษัทศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

 

กำหนดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564

An ordinary general meeting of shareholder no.1/2021 should be held on April 30,2021

 

ประกาศบริษัท ฉบับที่19-2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 3

ประกาศบริษัท ฉบับที่18-2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 2

ประกาศบริษัท ฉบับที่ 12-2563 มาตรการควบคุมการปฎิบัติตนของพนักงาน

นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19

 

[เข้าสู่เว็บ SSSC]